Zespół do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID

W dniu 3 kwietnia 2020 roku minister zdrowia wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID.

Zespół tworzą:
• prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat – konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej,
• prof. dr hab. n. med. Rafał Gierczyński – zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
• Justyna Marynowska – wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
• Monika Jabłonowska – konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej województwa mazowieckiego,
• Eliza Głodkowska-Mrówka – przedstawiciel Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
• Justyna Mieszalska – dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.

Celem prac zespołu jest koordynacja i zarządzanie procedurami w laboratoriach, które prowadzą diagnostykę zakażeń SARS-CoV-2. Zgodnie z zarządzeniem z dnia 3 kwietnia 2020 roku działalność zespołu polega na:

• prowadzeniu wykazu laboratoriów COVID dla potrzeb przekazywania informacji o pandemii COVID-19,
• opiniowaniu i zatwierdzaniu wniosków o wpisanie do wykazu laboratoriów COVID na podstawie przyjętych przez zespół kryteriów,
• opracowaniu standardów procesu diagnostycznego COVID,
• monitorowaniu wydajności laboratoriów COVID,
• działaniach szkoleniowych i eksperckich w zakresie zwiększenia efektywności diagnostycznej laboratoriów COVID,
• analizie stanu zasobów laboratoryjnych (infrastruktura, kadry, odczynniki, materiały zużywalne), w szczególności pod kątem możliwych alokacji między laboratoriami COVID,
• opiniowaniu i koordynacji wniosków zakupowych dla laboratoriów COVID,
• nadzorze nad jakością badań i czynności diagnostyki laboratoryjnej przy współpracy z Zespołem Wizytatorów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Sprawdź, gdzie najbliżej wykonasz badanie w kierunku COVID-19

Skorzystaj z wyszukiwarki na górze strony

Opracowano na podstawie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/31/journal/6064.

Dodaj komentarz

antyneuronalne.pl boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl