Kompleksowa diagnostyka COVID-19 testami EUROIMMUN

Laboratoria prowadzące diagnostykę COVID-191

Warsaw Genomics

WARSZAWA, Pasteura 5A
Tel: +48 22 65 80 180

Dostępne metody:
badanie EI 2606-9601 A

Godziny otwarcia:
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

warsawgenomics.pl

Badanie komercyjne

Płatne przez pacjenta

Dostępne testy alergiczne:

Euroline
Nie znaleziono żadnych profili dla tego laboratorium.

2

Punkt Pobrań CDL – Warszawa

WARSZAWA, Kasprzaka 24a
Tel: +48 22 631 13 25 | +48 519 062 509

Dostępne metody:
badanie EI 2606-9601 A

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek w godzinach: 8:00 – 15:00

www.cdl.pl/strefa-pacjenta/punkty-pobran-cdl

Badanie komercyjne

Płatne przez pacjenta

Dostępne testy alergiczne:

Euroline
Nie znaleziono żadnych profili dla tego laboratorium.

3

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

WARSZAWA, Krasińskiego 54/56
Tel: +48 261 852 914

Dostępne metody:
badanie EI 2606-9601 A

Godziny otwarcia:
Poliklinka I piętro, pokój nr 105

www.wiml.waw.pl/?q=pl/Laboratorium

Badanie komercyjne

Płatne przez pacjenta

Dostępne testy alergiczne:

Euroline
Nie znaleziono żadnych profili dla tego laboratorium.

Testy na koronawirusa – Warszawa

Województwo mazowieckie stanowi obecnie drugi region (zaraz po województwie śląskim) o naj-większej liczbie zachorowań na COVID-19 w Polsce. Z uwagi na fakt, iż jest to najbardziej zalud-niony obszar kraju, obserwuje się tu szybkie tempo rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Jak wynika z danych na dzień 2 czerwca 2020 roku przedstawionych przez Wojewódzką Stację Sani-tarno-Epidemiologiczą w Warszawie, województwo mazowieckie odnotowało 3660 potwierdzo-nych laboratoryjnie (wynik dodatni) przypadków infekcji, z czego 1213 w samej Warszawie. Łączna liczba przebadanych osób jest jednak znacznie większa. Pod koniec maja Ministerstwo Zdrowia podało informację, z której wynika, że w centralnej części Polski przebadano 210 239 pró-bek w 22 laboratoriach. W skali kraju województwo mazowieckie to obszar, gdzie w największym stopniu angażuje się placówki medyczne do walki z pandemią oraz w największej liczbie wykonuje się testy na koronawirusa. Warszawa ponadto stale wspiera polską służbę zdrowia na terenie ca-łego kraju. Od wybuchu pandemii stolica przekazała do innych placówek łącznie 900 tys. sztuk sprzętu oraz wydała ponad 30 mln zł na zakup środków medycznych.

Gdzie zrobić badanie na COVID-19: Warszawa

Stan zagrożenia epidemiologicznego, który został ogłoszony w naszym kraju, spowodował, że co-raz więcej osób chciałoby wykonać testy na koronawirusa. Warszawa – jako stolica wojewódz-twa mazowieckiego – jest miejscem, gdzie w głównej mierze zlokalizowane są laboratoria wykonu-jące tego typu badania. Obecnie na rynku medycznym istnieją dwa rodzaje badań w kierunku wi-rusa SARS-CoV-2. Pierwsze z nich, uważane za najbardziej wiarygodny sposób wykrycia toczącej się infekcji, to badanie genetyczne oparte na metodzie RT-PCR. Wśród warszawskich placówek ko-rzystających z tej metody wyróżnia się między innymi WSSE oraz Narodowy Instytut Zdrowia Pu-blicznego. Drugim sposobem potwierdzenia kontaktu z koronawirusem jest badanie serologiczne polegające na wykryciu w pobranej krwi pacjenta przeciwciał anty-SARS-CoV-2

antyneuronalne.pl boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl