Nowe warianty koronawirusa – czy dostępne testy diagnostyczne są skuteczne

Pod koniec 2020 roku zostały opisane nowe warianty koronawirusa SARS-CoV-2 – tzw. brytyjski (VUI 202012/01, B.1.1.7, 20B/501Y.V1) i tzw. południowoafrykański (501.V2). Nieco później, bo pod koniec stycznia 2021 roku, zidentyfikowano kolejny wariant, tzw. brazylijski (501Y.V3). W związku z tym często padają pytania, czy te nowe warianty są bardziej niebezpieczne i czy dostępne w Polsce testy laboratoryjne skutecznie je wykrywają.

Czy brytyjski wariant wirusa jest groźniejszy

Wstępne analizy przeprowadzone w Wielkiej Brytanii sugerują, że tzw. wariant brytyjski jest znacznie bardziej zakaźny. Uważa się, że przenosi się nawet o 70% szybciej niż dotychczasowy. Naukowcy w czasopiśmie „British Medical Journal” donoszą, że może być związany ze zwiększonym ryzykiem zgonu w porównaniu z innymi wariantami. Badania prowadzone na dwóch grupach obejmujących ponad 50 tys. pacjentów z COVID-19 wykazały, że w ciągu 28 dni od wykrycia infekcji w grupie zakażonej tzw. brytyjskim wariantem zmarło 0,4% osób, zaś w grupie zakażonych innymi wariantami patogenu zgonem zakończyło się 0,26% przypadków. W związku z doniesieniami badaczy dalsze przestrzeganie reżimu sanitarnego i rygorystyczne obostrzenia są uzasadnione w celu zmniejszenia liczby zgonów z powodu infekcji SARS-CoV-2. Prawdopodobnie wariant ten jest odpowiedzialny za trzecią falę pandemii COVID-19 w naszym kraju.

Czy testy diagnostyczne wykrywają nowe warianty wirusa

Od czasu poznania nowych wariantów wirusa trwają intensywne badania nad wpływem mutacji na ryzyko ponownego zachorowania na COVID-19 oraz skuteczność dostępnych szczepionek i wiarygodność testów diagnostycznych. Ze szczegółowych analiz mutacji nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2 wynika, że nie mają one wpływu na działanie testów diagnostycznych firmy EUROIMMUN przeznaczonych do diagnostyki COVID-19. Wszystkie znane obecnie warianty wirusa SARS-CoV-2 – brytyjski, południowoafrykański i brazylijski – można wykryć za pomocą testów EURORealTime SARS-CoV-2 oraz EURORealTime SARS-CoV-2/Influenza A/B, a testy serologiczne ELISA mogą potwierdzić kontakt z każdym z tych wariantów.

Wiarygodne testy diagnostyczne możesz wykonać w wybranym laboratorium na terenie całego kraju. Jak znaleźć odpowiednie laboratorium? Wystarczy skorzystać z dostępnej na naszej stronie wyszukiwarki. W odpowiedzi na zapytanie otrzymasz adresy trzech placówek, położonych najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

Dodaj komentarz

antyneuronalne.pl boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl