Kompleksowa diagnostyka COVID-19 testami EUROIMMUN

Leczenie zakażeń SARS-CoV-2

Jak dotąd nie wynaleziono skutecznego leku na zakażenie wywoływane przez SARS-CoV-2 (COVID-19 – Coronavirus disease 2019). W leczeniu COVID-19 wykorzystuje się aktualnie leki, które do tej pory używane były w innych infekcjach. Wybór takiej terapii opiera się na doświadczeniach wynikających z przebiegu pierwszej epidemii koronawirusa SARS-CoV(-1) (2002/2003).

Pod koniec marca 2020 roku w Polsce opublikowano zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ), w których wyznaczono 2 schematy leczenia: podstawowe i wspomagające.

Leczenie podstawowe

Ze względu na niewystarczające dane, wynikające z braku kompletnych badań klinicznych wymaganych zwykle przy rejestracji leku do stosowania w określonym wskazaniu, decyzje o leczeniu podstawowym powinny być podejmowane indywidualnie przez lekarza prowadzącego terapię. W oparciu o niepełną wiedzę i dostępność leków w terapii można rozważyć:

lopinawir/ritonawir, doustnie 400/100 mg co 12 godzin, przez 14 dni

plus:

chlorochina, doustnie, zwykle 250 mg (w uzasadnionych przypadkach 500 mg) co 12 godzin, przez 7–10 dni (nie dłużej niż 10 dni) lub hydroksychlorochina, doustnie, dawka nasycająca 400 mg co 12 godzin, dawka podtrzymująca 200 mg co 12 godzin, przez 10 dni;
• możliwe jest stosowanie innych leków o potencjalnym działaniu przeciwwirusowym i sprawdzonym profilu bezpieczeństwa (badanie kliniczne przynajmniej drugiej fazy lub eksperyment medyczny z lekiem stosowanym w innym wskazaniu);
• nie zaleca się stosowania leków, których rzekomą skuteczność sprawdzono w oparciu o opisy przypadków lub pojedyncze doniesienia niepotwierdzone innymi badaniami.

Leczenie wspomagające

W ramach leczenia wspomagającego COVID-19 można rozważyć:

• ewentualnie antybiotykoterapię w oparciu o antybiogram lub empiryczną o szerokim spektrum,
• leczenie objawowe,
• zapewnienie dostępu do tlenoterapii, aby była możliwa w przypadku pogorszenia stanu klinicznego.

Należy pamiętać, że przytoczone zalecenia PTEiLChZ stworzone zostały na podstawie wstępnej wiedzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych na temat SARS-CoV-2. Z uwagi na krótki czas trwania pandemii zalecenia te mogą zostać z czasem zmodyfikowane adekwatnie do rozwoju wiedzy i nowych doświadczeń.

Obecnie na świecie i również w Polsce trwają intensywne prace nad stworzeniem leku celowanego w wirusa SARS-CoV-2. Prof. Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej wraz ze współpracownikami zbadał enzym niezbędny do replikacji koronawirusa. Enzym badany przez tę grupę polskich naukowców – proteaza SARS-CoV-2 Mpro (Main protease) – reprodukuje białka obecne w SARS-CoV-2, co umożliwia wirusowi przetrwanie. Celem dalszych badań jest zablokowanie tego enzymu.

Prof. Marcin Drąg wyniki swoich badań nieodpłatnie udostępnił naukowcom z całego świata. Odkrycie Polaków jest bazą dla dalszych prac nad stworzeniem leku na COVID-19.

Autor: dr n. farm. inż. Patryk Matuszek

antyneuronalne.pl boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl