Czy nowy koronawirus jest niebezpieczny dla noworodków

Czy mamy powody, by w obliczu pandemii COVID-19 obawiać się o zdrowie nowo narodzonych dzieci? Garść informacji o tym, czy nowy koronawirus może być niebezpieczny dla noworodków oraz jakie są zalecenia co do postępowania w przypadku podejrzenia infekcji SARS-CoV-2 u najmłodszych pacjentów.

Zakażenie SARS-CoV-2 u noworodka

Ciężarne powinny zachować szczególną ostrożność w czasie pandemii, ponieważ nie można wykluczyć możliwości transmisji zakażenia nowym koronawirusem z matki na dziecko podczas ciąży lub porodu. Jeśli chodzi o nowo narodzone dzieci, to według zaleceń wydanych przez zagranicznych specjalistów każdego noworodka urodzonego przez kobietę chorą na COVID-19 lub badaną pod tym kątem w okresie okołoporodowym należy traktować jako pacjenta objętego podejrzeniem w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 [1, 2].

Polscy eksperci ds. neonatologii opracowali wytyczne dotyczące postępowania z noworodkami, u których istnieje podejrzenie, że mogą być zakażone nowym koronawirusem [3].

Kiedy należy podejrzewać u dziecka infekcję SARS-CoV-2? Specjaliści wymieniają w szczególności dwie sytuacje:

  • gdy u matki infekcja SARS-CoV-2 wystąpiła między 14. dniem przed porodem a 28. dniem po porodzie,
  • gdy noworodek był bezpośrednio narażony na kontakt z SARS-CoV-2 (rodzina, personel lekarsko-pielęgniarski, odwiedzający).

U wszystkich noworodków z podejrzeniem infekcji nowym koronawirusem, niezależnie od występowania objawów, wykonuje się badanie genetyczne w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jest to obecnie jedyne badanie stosowane do potwierdzenia infekcji.

Zakażenie SARS-CoV-2 u matki

W przypadku podejrzenia infekcji SARS-CoV-2 lub potwierdzonej choroby COVID-19 u matki specjaliści zalecają ograniczenie jej kontaktu z dzieckiem do bezpiecznego momentu. Ma to na celu uniknięcie zakażenia poporodowego. Z tego samego powodu polscy neonatolodzy zalecają odroczenie karmienia piersią, jednocześnie zachęcając do podtrzymania laktacji u matki [4]. Bezpieczny moment oznacza uzyskanie negatywnego wyniku testu RT-PCR w kierunku wirusa u matki.
Ograniczenie kontaktu to również wybór rodzaju porodu. W przypadku potwierdzonej infekcji SARS-CoV-2 u matki zaleca się rozważenie porodu poprzez cięcie cesarskie. Dlaczego? Ponieważ poród naturalny trwa dłużej i wiąże się z ryzykiem zakażenia noworodka wirusem znajdującym się w kanale rodnym. Przy potwierdzonym zakażeniu COVID-19 u matki nie zaleca się też późnego odcinania pępowiny, a dziecko po urodzeniu należy jak najszybciej wykąpać – ma to na celu usunięcie wirusa ze skóry noworodka [5].

Sprawdź, gdzie najbliżej wykonasz badanie w kierunku COVID-19

Skorzystaj z wyszukiwarki na górze strony

1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html.
2. https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/03/novel-coronavirus-2019.
3. https://www.neonatologia.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=177:postepowanie-przy-podejrzeniu-zakazenia-2019-ncov-u-noworodka-aktualizacja&catid=8&Itemid=103.
4. https://sipip.szczecin.pl/rekomendacje-dot-sposobu-postepowania-w-opiece-nad-matka-i-noworodkiem-w-przypadku-podejrzenia-lub-potwierdzenia-zakazenia-wirusem-covid-19/.

Dodaj komentarz

antyneuronalne.pl boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl