Badania nad zastosowaniem osocza ozdrowieńców z COVID-19 we Wrocławiu

Grupa naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na czele z prof. dr. hab. Grzegorzem Mazurem prowadzi badania, które pomogą w ustaleniu, czy osocze ozdrowieńców z COVID-19 może pomóc w terapii osób z infekcją SARS-CoV-2. Finansowanie projektu zapewni Agencja Badań Medycznych.

Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest występowanie u osób, które wyzdrowiały z COVID-19, przeciwciał neutralizujących nowego koronawirusa. Pobrane od ozdrowieńców osocze jest podawane chorym na COVID-19 w ciężkim stanie. Podanie osocza zawierającego specyficzne przeciwciała, czyli tzw. immunizacja bierna, może przyspieszyć powrót do zdrowia.

Terapia osoczem w COVID-19

Do projektu zakwalifikowano 300 dawców, którzy przeszli zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. W przedsięwzięciu mają wziąć udział zarówno osoby, u których uprzednio potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, jak i te, które mają podejrzenia, że przebyły infekcję SARS-CoV-2 na podstawie występujących objawów.

Reakcja organizmu zakażonych SARS-CoV-2 w zależności od objawów

Naukowcy ocenią różnicę w odpowiedzi odpornościowej organizmu na zakażenie SARS-CoV-2 u pacjentów, którzy przebyli zakażenie bezobjawowo, oraz u tych z pełnymi objawami klinicznymi choroby. Przeprowadzona analiza pozwoli również ocenić bezpieczeństwo i skuteczność terapii osoczem w polskiej populacji.

Jeden dawca, a nawet trzech biorców

Osocze pobrane od jednego dawcy może zostać podane jednej chorej na COVID-19 osobie w odstępie dwóch–trzech dni lub kilku osobom w pojedynczej dawce!

Naukowcy będą prowadzić badania nad zastosowaniem osocza ozdrowieńców z COVID-19 przez 18 miesięcy.

Więcej informacji o tym projekcie: https://euroimmun.pl/blog/we-wroclawiu-ruszaja-badania-nad-zastosowaniem-osocza-ozdrowiencow-w-leczeniu-covid-19/.

Sprawdź, gdzie najbliżej wykonasz badanie w kierunku COVID-19

Skorzystaj z wyszukiwarki na górze strony

 

Dodaj komentarz

antyneuronalne.pl boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl