Kompleksowa diagnostyka COVID-19 testami EUROIMMUN

Badania molekularne SARS-CoV-2

W obecnej sytuacji epidemiologicznej najważniejszym celem walki z infekcją SARS-CoV-2 jest zahamowanie jej dalszego szerzenia się. Kluczowe jest rozpoznanie COVID-19 (Coronavirus disease 2019) w początkowym stadium infekcji. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rozpoznanie infekcji SARS-CoV-2 wymaga potwierdzenia obecności materiału genetycznego nowego koronawirusa w próbce pobranej od pacjenta (RT-PCR).

Materiałem do badań w kierunku SARS-CoV-2 są:
1. próbki pobrane z dolnych dróg oddechowych, takie jak aspiraty przeztchawicze lub popłuczyny oskrzelikowo-pęcherzykowe,
2. plwocina nieindukowana,
3. wymazy z nosogardła lub aspiraty z nosogardła.

Ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie ujemnego zaleca się badanie materiału z dolnych dróg oddechowych.

Testy genetyczne w kierunku SARS-CoV-2

Diagnostyka bezpośrednia, czyli testy umożliwiające wykrycie SARS-CoV-2, oparte są o metodę RT-PCR, która pozwala na detekcję wirusa nawet przed upływem 7 dni od momentu zakażenia, a najwyższą czułość uzyskują między 7. a 14. dniem od kontaktu z nowym koronawirusem.

Do zalet metody RT-PCR zaliczamy:
• możliwość otrzymania wyników dodatnich przed wystąpieniem pierwszych objawów klinicznych COVID-19,
• możliwość otrzymania wyników dodatnich również u pacjentów, u których zakażenie SARS-CoV-2 przebiega bezobjawowo lub skąpo objawowo,
niskie ryzyko wystąpienia reakcji krzyżowych (przy odpowiednim doborze starterów do PCR).

Szybka i precyzyjna diagnostyka infekcji SARS-CoV-2 testami EUROIMMUN

Zalety testu EURORealTime SARS-CoV-2:
Strategia podwójnego celu (równoległa detekcja 2 wysokospecyficznych sekwencji SARS-CoV-2).
Tylko 1 reakcja na próbkę (detekcja dwóch sekwencji w pojedynczym przebiegu cyklera).
Wysoka czułość badania:
– detekcja wszystkich dotychczas opisanych wariantów wirusa SARS-CoV-2 (dane z 06.03.2020),
– LOD = 1 cp/μl (limit of detection).
Brak reaktywności krzyżowej z innymi ludzkimi koronawirusami (229E, OC43, NI63, MERS).
Odczynniki gotowe do użycia – Master-Mix zawierający wszystkie niezbędne składniki.
Prosty schemat oznaczenia i łatwa interpretacja wyników.
Wewnętrzna kontrola poprawności ekstrakcji RNA, odwrotnej transkrypcji i amplifikacji dla każdej próbki (zapobieganie wynikom fałszywie ujemnym).
• Zintegrowana kontrola wewnętrzna zawarta w zestawie (ekstrakcji RNA, transkrypcji oraz amplifikacji).
Kompatybilność ze standardowym wyposażeniem laboratorium genetycznego: LightCycler® 480 II (Roche), 7500 Fast Real-Time PCR Instrument (Applied Biosystems), CFX96 Touch Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad).
Czas reakcji: ok. 80 min.
Zestaw testowy na 100 reakcji.

Test EUROIMMUN EURORealTime SARS-CoV-2 został wpisany na listę WHO: https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/

 

Przeczytaj jeszcze o badaniach przeciwciał anty-SARS-CoV-2

Sprawdź, gdzie najbliżej wykonasz badanie w kierunku COVID-19

Skorzystaj z wyszukiwarki na górze strony

 

Autor: dr inż. Małgorzata Kozłowska